Jongeren dienen altijd vergezeld te zijn van een meerderjarige.

Alert!